Huisartsen online Waarom is online inzage van medische gegevens belangrijk?

Vanaf 1 juli 2020 is het wettelijk verplicht om patiënten elektronische inzage te geven in hun eigen gegevens te bieden. Eveneens zien we een maatschappelijke trend naar meer behoefte aan inzicht in de eigen medische gegevens. En de wens om online toegang te kunnen hebben tot die gegevens. Een positief effect is dat de relatie tussen huisarts en patiënt hierdoor versterkt kan worden. De patiënt beschikt over meer informatie en samen beslissen gaat zo nog beter. Bovendien wordt met online inzage de opvolging van het behandelplan of advies gestimuleerd en kan de patiënt dit nalezen (zo nodig samen met een mantelzorger).  Verder kan de patiënt zich hierdoor meer betrokken voelen bij zijn behandeling.

De Friese coalitie OPEN wil huisartsen zo goed mogelijk ondersteunen bij het realiseren van de online inzage. 


Handige infographic

Wat is online inzage? Wat betekent OPEN? En wat kan de Friese coalitie OPEN voor jou als huisarts betekenen?

Bekijk de infographic

Wat is OPEN?

OPEN is een programma van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) en InEen. Dit programma helpt huisartsen bij het veilig online delen van medische gegevens met hun patiënt. OPEN zorgt voor de landelijke afstemming van de ICT-aanpassingen in de huisartseninformatiesystemen. En zij ondersteunt huisartsen gedurende het complete proces om online inzage mogelijk te maken. De Friese coalitie Open draagt zorg voor de uitvoering van deze ondersteuning. Deze coalitie zijn het aanspreekpunt voor dit programma en willen de huisartsen in de regio zo goed mogelijk ondersteunen.

Lees meer over OPEN


Antwoorden op veelgestelde vragen

13 november, 2020

Wij kunnen ons goed voorstellen dat je als huisarts of praktijkmedewerker vragen hebt. Op onze website vind je de antwoorden op de veelgestelde vragen over het project OPEN en de Friese Coalitie OPEN. Deze vragen en antwoorden vullen we regelmatig aan. Hier staan vragen tussen als ‘Wanneer kan de praktijkvergoeding per patiënt gedeclareerd worden?’, ‘Hoe…

Ambassadeurs gevraagd!

1 oktober, 2020

Nu steeds meer praktijken al ervaring opdoen met online inzage via de portalen willen we alvast een oproep plaatsen voor ambassadeurs voor online inzage. Wat verwachten wij van een ambassadeur? In elk geval horen we graag de ervaringen tot nu toe en de tips hoe we de meerwaarde optimaal kunnen benutten in de praktijk. Daarnaast zijn…

Communicatiemateriaal beschikbaar

8 september, 2020

Zodra je huisartsenpraktijk klaar is voor online inzage kan je starten met het informeren van je patiënten. Praktijken die wachten op online inzage via het PGO zullen het materiaal pas in 2021 nodig hebben. Praktijken die gebruik maken van een portaal hebben mogelijk ook al communicatiemateriaal van hun portaalleverancier ontvangen. Inhoud pakket Ons communicatiepakket bestaat…