Informatie voor patiënten

Wat is online inzage medisch dossier?

Ergens tussen 1 juli 2020 en 1 juli 2021 zullen de meeste huisartsen u in staat stellen om uw eigen medisch dossier online te bekijken op uw telefoon of computer. Bent u bij de huisarts geweest? Uw huisarts zet uw medische gegevens in uw online medisch dossier.

Hierin staat bijvoorbeeld:

  • het advies van de huisarts
  • de uitslagen van onderzoek
  • de lijst met uw medicijnen

Nadat u veilig bent ingelogd kunt u uw gegevens bekijken. U heeft dan meer informatie om samen te praten over uw gezondheid en om een keuze te maken over uw behandeling.

Wilt u de gegevens over uw gezondheid bekijken op internet?
U ontvangt van uw huisarts een brief of e-mail met instructies om in te loggen. Inloggen gebeurt in een patiëntenportaal of in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). In het patiëntenportaal ziet u de gegevens van de huisarts. In een PGO ziet u ook gegevens van andere zorgverleners, zoals het ziekenhuis.

Veilig gegevens uitwisselen
De medische gegevens zijn goed beveiligd. Alleen medewerkers van de huisartsenpraktijk en uzelf hebben toegang tot de gegevens. Wees voorzichtig met het geven van de medische gegevens aan anderen. Hou uw inloggevens altijd geheim en geef nooit zomaar uw gegevens aan bedrijven die daarom vragen.


Wilt U meer weten?

Op de pagina van de website OPEN kunt u meer informatie vinden

Bezoek de pagina OPEN

Wat is online inzage?

Handige infographic

Wilt u weten hoe u veilig uw gegevens op uw eigen computer of telefoon kunt bekijken? Bekijk dan deze afbeelding.

Bekijk de infographic