Praktische informatie

Wij kunnen ons voorstellen dat u met veel vragen zit. De meest praktische vragen worden door ons zoveel mogelijk beantwoord.

Wat mag je van ons verwachten?

De Friese coalitie OPEN helpt bij de implementatie van de nieuwe werkwijze. Dit doen wij met informatie, e-learning, en communicatiematerialen. Wij willen je zo goed mogelijk ondersteunen bij het mogelijk maken van online inzage voor je patiënten. Het landelijke programmateam van OPEN maakt afspraken met de HIS- en KIS-leveranciers over de benodigde ICT-aanpassingen om online inzage voor patiënten mogelijk te maken.

Friese coalitie OPEN zorgt voor:

 • Nieuwsbrieven
 • Nulmeting en subsidieaanvraag
 • Scholing
 • Informatiebijeenkomsten
 • Projectondersteuning

Van de huisartsenpraktijk wordt een tijdsinvestering gevraagd voor het aanpassen van de werkprocessen en het volgen van de e-learning. Daarnaast gelden er mogelijk eenmalige kosten voor een gekozen portaal of PGO oplossing. Voor deze inspanningen is een vergoeding beschikbaar per ingeschreven patiënt. Voor het onderhoud van de portaal- of de PGO-oplossing kunnen kosten gerekend worden (evt. via de HIS leverancier) die voor rekening van de praktijk zijn.

Planning programma OPEN

 1. e-Learning deel 1 – is al gestart
 2. Keuzehulp portaal/PGO/overbrugging – beschikbaar vanaf 25 mei
 3. Ondersteuning bij te nemen stappen na het maken van de keuzes – beschikbaar vanaf 1 juni 2020
 4. Q&A Webinars (19 mei 12.00 uur, 27 mei 9.00 uur en 11 juni 19.00 uur)
 5. Een informerende website met alle relevante informatie gebundeld – beschikbaar vanaf 1 juni 2020
 6. e-Learning deel 2 – nog niet helemaal zeker wanneer deze beschikbaar komt. Mogelijk nog voor 1 juli, maar hoeft niet afgerond te worden vóór 1 juli 2020
 7. Binnen het project moeten we aantonen dat elke praktijk online inzage biedt – dit zal ergens tussen 1 juli 2020 en 1 juli 2021 gerealiseerd moeten zijn
 8. Een van de projectdoelen is dat tenminste 20% van de patiënten gebruik gemaakt heeft van de online inzage. We zullen ondersteuning bieden om het gebruik te stimuleren – tussen 1 juli 2020 en 1 jan 2022

E-learning

De e-learning is beschikbaar voor huisartsenpraktijken die meedoen aan OPEN. Huisartsen en praktijkmedewerkers die zijn uitgenodigd voor de e-learning ontvangen een e-mail en kunnen op die manier inloggen. Heeft u geen e-mail ontvangen en wilt u wel toegang tot de e-learning? Neem contact op met de contactpersoon van uw huisartsenpraktijk. Weet u niet wie dat is? Neem dan contact met ons op.

Inloggen e-Learning

Keuze hulp

Sommige praktijken zullen nog een aantal keuzes moeten maken. Alle deelnemende praktijken hebben ervoor gekozen om online inzage aan te bieden. Om zo invulling te geven aan de wet en o.a. in aanmerking te komen voor de praktijkvergoeding en projectondersteuning.

Keuze hulp
Digitale nieuwsbrief