Ambassadeurs gevraagd!

Nu steeds meer praktijken al ervaring opdoen met online inzage via de portalen willen we alvast een oproep plaatsen voor ambassadeurs voor online inzage.

Wat verwachten wij van een ambassadeur? In elk geval horen we graag de ervaringen tot nu toe en de tips hoe we de meerwaarde optimaal kunnen benutten in de praktijk. Daarnaast zijn we benieuwd naar mogelijke knelpunten en adviezen hoe we hiermee om kunnen gaan.

Wat doen we met die informatie? We delen de informatie graag met alle deelnemers van het project OPEN. We bereiden ook een publiekscampagne voor. En we hopen delen van gesprekken te kunnen benutten in de vorm van geschreven interviews voor dagbladen, nieuwsbrieven en websites. Maar mogelijk kunnen we hierbij ook nog gebruik maken van videobeelden. Uiteraard zal niet elke ambassadeur via alle kanalen ‘in beeld’ komen, dit zal in goed overleg plaatsvinden.

Dus ben je enthousiast over online inzage? En wil jij of een andere praktijkmedewerker hierover met ons in gesprek? Neem dan contact met ons op! En wil je alvast nagaan of je binnen je praktijk een geschikte patiënt weet die ook een ambassadeursrol kan vervullen? Laat het ons dan vooral weten.